Loading...
Ungt Lederskap 2017-09-08T15:41:02+00:00

FOR HVEM?

Deg som er mellom 19 og 25 år (sjekk nedenfor)

HVOR?

De fleste helgene er i Oslo. Studietur til England. Praksis ulike steder.

PRIS?

Kr 2500 per år i to år.

UNGT LEDERSKAP

Neste kull av Ungt lederskap starter høsten 2018. Offisiell informasjon med datoer og søknadsskjema kommer vinteren 2018. Men vi er svært interessert i å komme i kontakt med unge ledere som lurer på om de skal søke. Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Sveinung Vaagen: sveinung@ungbaptist.no, 45234508.

 

For de fleste blir livet helt annerledes i årene etter videregående: studier, flytte for seg selv, styre egne penger, finne en partner, velge en framtid… Det er fort gjort å miste gløden for Jesus og gleden over menigheten, selv for den som var blant de ivrigste i ungdomsgruppa for få år siden. Ungt lederskap er et fellesskap som støtter og oppmuntrer hverandre til å leve troen i hverdagen, tro på Guds kraft i tjenesten og le av seg selv når det trengs.

Gjennom Ungt lederskap tilbyr Det norske baptistsamfunn og Ung baptist et to-årig ledertrenings-program som handler mer om å se nye muligheter enn å bli servert gamle svar. Ungt lederskap ønsker å gi vekstrom for ledere som kan lede modig gjennom alle livsfaser. Drømmen er at mange av deltakerne skal starte nye og fornye etablerte fellesskap – når tiden er inne. Samtidig vil Ungt lederskap alltid ta utgangspunkt i den enkelte deltaker, dens kall, nådegaver og opplevelse av Guds ledelse. Å hjelpe unge ledertalenter på vei mot å komme i en livslang tjeneste er alltid viktigere enn lokal-menighetens umiddelbare behov.
De fleste samlingene er på hotell i Oslo og varer fra fredag kl. 18 til søndag kl. 15. Samlingene avsluttes med tid til å skrive et refleksjonsnotat over egen læring. Dette danner grunnlag for samtale med veileder. I løpet av kurset blir det minst ti slike veiledningssamtaler. Ungt lederskap følger felles bibel-leseplan og leser blant annet biografier av kristne forbilder. Deltakerne deles i små grupper som oppmuntrer hverandre til dette. Iblant skal også oppgaver gjøres før eller etter samlinger som ledd i personlige prosesser. Prosjektleder holder kontakt og følger opp den enkelte deltaker.

FOR HVEM?

Deg som er mellom 19 og 25 år og
  • tar ansvar i din menighet eller ditt kristne fellesskap
  • ser på deg selv som en disippel av Jesus
  • er klar for å utforske Guds veier for ditt liv og din tjeneste

KONTAKT

Sveinung Vaagen
Konsulent for lederutvikling:
452 34 508
sveinung@ungbaptist.no

Brosjyre

(Brosjyre for Ungt lederskap 2016–2018. Ny brosjyre kommer vinteren 2018.)

Datoer

Kontakt Oss