Stilling ledig

Ung Baptist søker etter ny daglig leder til å lede organisasjonens arbeid i årene fremover. Ung Baptist er en landsdekkende organisasjon med ca. 4000 medlemmer. Vi kan tilby en variert og meningsfylt arbeidshverdag sammen med en engasjert stab. Vi søker en tydelig, løsningsorientert og engasjert leder med en rotfestet kristen tro. Ung baptist har som ambisjon å vokse videre – vi ønsker at enda flere

barn og unge skal få høre om Jesus, og få lov til å ta del i et fellesskap hvor Han er sentrum for hva vi gjør og hvem vi er.

 

Det er svært viktig at ny daglig leder har god forståelse for det flerkulturelle Norge og også en fordel om vedkommende har god kjennskap til det norske organisasjonslandskapet forøvrig. Vi tilbyr et varmt og inkluderende miljø hvor en får brukt styrker og kompetanse.

Ansvarsområder:

 1. Arbeide for å oppnå organisasjonens visjon, strategi og formål.

 2. Ansvarlig for oppfølging og iverksettelse av styrets vedtak.

 3. Representere Ung Baptist i samarbeid med andre organisasjoner og kirkelige organer.

 4. Ansvar for å bygge opp organisasjonen internt, gjennom økonomi, personaloppfølging, organisasjonskultur, profil og strategier.

 5. Bidra til et godt samarbeid med Baptistsamfunnet.

 6. Personalansvar for stab.

 7. Representere organisasjonen eksternt.

 

Kvalifikasjoner:

 • Tidligere ledererfaring vektlegges

 • Sterk teologisk bevissthet

 • Erfaring med å jobbe i en flerkulturell kontekst

 • Erfaring med prosjektledelse

 • Strukturert og tydelig i sin arbeidsform

 

Ønskede egenskaper:

 • Svært gode kommunikasjonsevner

 • Evne til dialog med ulike kulturer og generasjoner

 • Økonomisk forståelse

 • Evne til konflikthåndtering

 • Unge kandidater oppmuntres til å søke