Ung kloster – Hva/hvordan? 2018-02-12T18:35:33+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Ung kloster – Hva/hvordan?

Lørdag | 15.30-16.30

Lær mer om bofellesskapene der man søker sammen i bønn, måltid og tjeneste, der man deler det man har og lærer av hverandre.

Med Fredrik Krunenes

Tracks

Menighetsråd
Menighetplanting
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder
Tenåringsleder