Menighetsplanting 2018-02-12T19:12:38+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Menighetsplanting

Lørdag | 15.30-16.30

Menighetsplanting angår oss alle! Hvordan kan din menighet være engasjert?

Med Øystein Gjerme (deltar på skjerm) og Bente Sandtorp

Tracks

Barneleder
Betweens leder
Eldreomsorg
Kvinnearbeid
Levende Tro arbeid
Lovsang
Menighetsråd
Menighetplanting
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder
Tenåringsleder