Hvordan nå ungdom i en tradisjonell menighet?2018-01-02T10:36:53+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Miriam Sommerseth

Lørdag | 14.00-15.00

En hver menighet er bare en generasjon for å dø ut. Ungdomsarbeid er en vital del av en levende menighet. I Norge i dag er det flere unge menigheter som er målrettet for å nå unge mennesker. Men hvordan er dette i en etablert menighet, hvordan kan de nå ut til en ny generasjon?

Med Miriam Sommerseth

Tracks

Betweens leder
Levende Tro arbeid
Menighetsråd
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder
Tenåringsleder