Flergenerasjonsmenighet 2017-12-18T16:33:38+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Flergenerasjonsmenighet

Lørdag | 11.00-12.15

Mange menigheter opplever at en eller flere generasjoner mangler i forsamlingen. Vi vil gjerne ha menigheter hvor alle generasjoner møtes, trives sammen og bygger sammen. Men hvordan gjør vi dette i praksis?

Tracks

Barneleder
Betweens leder
Eldreomsorg
Kvinnearbeid
Levende Tro arbeid
Lovsang
Menighetsråd
Menighetplanting
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder
Tenåringsleder