Fellesskap som smerter2017-12-14T14:02:51+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Fellesskap som smerter

Lørdag | 14.00-15.00

Noen ganger opplever vi at fellesskapet er vanskelig. Andre mennesker begår overtramp i Guds navn. Fellesskapet som skal gi liv, kan blir destruktivt.

Med Einar Nymoen

Tracks

Barneleder
Betweens leder
Eldreomsorg
Kvinnearbeid
Levende Tro arbeid
Lovsang
Menighetsråd
Menighetplanting
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder
Tenåringsleder