Dele livet – erfaringer fra Project Vienna 2017-12-13T15:44:48+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Dele livet – erfaringer fra Project Vienna

Lørdag | 09.30-10.45

Project Vienna er en urban menighetsplanting i Wien. Hele tiden har det vært et tydelig interkulturelt og misjonalt fokus, der det å dele livet som fellesskapsbygger har stått sentralt.

Med Andrea og Walter Klimt