Bønn i fellesskapet2017-12-16T15:53:21+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Bønn i fellesskapet

Lørdag | 15.30-16.30

En bærebjelke i et kristent liv er bønnen. Bønn i fellesskapet er praktisert til alle tider, og er ikke mindre aktuelt i dag. Hvordan kan bønn i fellesskapet styrke både bønnelivet og fellesskapet?

Med Bjørn Olav Hansen

Tracks

Barneleder
Betweens leder
Eldreomsorg
Kvinnearbeid
Levende Tro arbeid
Lovsang
Menighetsråd
Menighetplanting
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder
Tenåringsleder