Alle kan være veileder? 2018-02-12T19:19:31+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Alle kan være veileder?

Lørdag | 17.00-18.00

Veiledning av unge ledere er en del av alle ung baptist sine lederkurs. Vi ønsker å engasjere og istandsette mange eldre, erfarne ledere til å være veiledere for de som kommer etter. Dette vil også kunne skape en kultur for samtaler og veiledning i menigheten. Men hvem kan egentlig være veileder? Hva skal til?

Med Sveinung Vaagen

Tracks

Eldreomsorg
Kvinnearbeid
Menighetsråd
Menighetplanting
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder