Livslang etterfølgelse – Levende Tro 2018-03-08T16:11:15+00:00

Project Description

Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Livslang etterfølgelse – Levende Tro

Lørdag | 14.00-15.00

Levende Tro er et av baptistsamfunnets viktigste satsningsområder. Dette handler om en helhetlig tenkning rundt trosutvikling gjennom hele livet. Med særlig fokus på hvordan kirkens også kan styrke hjemmets rolle.

Med Vigdis Skau Gjervoldstad

Tracks

Barneleder
Betweens leder
Eldreomsorg
Kvinnearbeid
Levende Tro arbeid
Lovsang
Menighetsråd
Menighetplanting
Pastor
Smågruppeleder
Studentleder
Tenåringsleder