PASTORDAGENE
OG MENIGHETSLEDERDAGEN

Program for pastordagene og menighetslederdagen

Pastorer og hovedledere er velkomne til lederdager fra onsdag ettermiddag og menighetsråd/hovedledere er velkommen til å være med på egen ledersamling fra lunsj kl. 12.30 på fredag.

16.00 | Adelfias årsmøte
18.00 | Middag
19:30 | Fellesskapskveld
Fra 06.30 | Frokost
09.00 | Bønn og lovsang
10.00 | Seminar (2 x 45min):

12.30 | Lunsj
14.00 | Seminar (2 x 45 min):

19.00 | Festmiddag
Fra 06.30 | Frokost
09.00 | Bønn og lovsang
10.00 | Bibeltime (45min):


11:15 | Seminar (45 min):

Presentasjon av Masteroppgaver med samtale og spørsmål:

Velg en av følgende:

Gabriel Stephen

Tittel: The Contribution of Norwegian Baptists towards Religious Freedom in Norway, 1880 – 1891

Studiested: International Baptist Theological Study Centre Amsterdam

Bawi Tha Kung Hakha

Tittel: The Holy Spirit and the work of the Holy Spirit – a comparative study of the pneumatology of Clark Pinnok and the pneumatology of Amos Yong

Studiested: VID vitenskapelige høgskole, Stavanger

 

12.30 | Lunsj
14.00 | Seminar (2 x 45 min):

16:00 | Seminar (45min):

16.00 – 18.00 | Mingling
18.00 – 19.30 | Middag
19.30 | Møte med lovsang og tale av Mikael Hallenius
21:30 | Tracksamlinger

Påmeldingen gjøres i Checkin innen 5. februar