BLK-Pastordagene og menighetslederdagen 2017-12-18T10:14:00+00:00
Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Program for pastordagene og menighetslederdagen

Vi inviterer pastorer og forstandere til to dager med fellesskap og videreutdanning.  I tillegg til godt kollegialt felleskap, mulighet til å dele gleder og utfordringer i tjenesten, et møte med Linda Aadnes forskning om vår forståelse av dåpen, byr vi på både teologisk refleksjon og erfaringsdeling fra Project Vienna, som det Østeriske pastorparet Andrea og Walter Klimt står i ledelsen for i Wien.

Fredag inviterer vi hele menighetsledelsen med til fire seminarer med fokus på kraften i visjonen, det gode lederteamet og det sunne menighetsdemokratiet.  Dere som er pastorer og forstandere er velkommen til flotte dager sammen fra onsdag 7. mars, mens vi fredag 9. gleder oss til møte hele menighetsledelsen.

16.00 | Adelfias årsmøte
18.00 | Middag
19:30 | Fellesskapskveld
Fra 06.30 | Frokost
09.00 | Bønn og lovsang
10.00 | Seminar:
Troende dåp i Norge, strømninger av teologisk innflytelse,
Linda Aadne
11.00 | Pause
11.15 | Seminar:
Theological perspectives and practices on Fellowship, Leadership equipping and justice through the missional work of Project Vienna,
Andrea og Walter Klimt
12.30 | Lunsj
14.00 | Seminar: Andrea og Walter Klimt (forts)
15.00 | Pause
15.30 | Seminar: Andrea og Walter Klimt (forts)
19.00 | Festmiddag
Fra 06.30 | Frokost
09.00 | Bønn og lovsang
09.30 | Seminar: Andrea og Walter Klimt (forts)
10.15 | Pause
10.30 | Seminar:
Menighetslederdagen
Undervisning og erfaringsdeling om:
1. Kraften i visjonen
2. Hvordan bygge gode lederteam?
3. Hva er sunt menighetsdemokrati?
Truls Åkerlund, Bente Sandtorp, Magnar Mæland og Roger Dahl
11.15 | Pause
11.30 | Seminar: Menighetslederdagen (forts)
12.30 | Lunsj
14.00 | Seminar: Menighetslederdagen (forts)
14.45 | Pause
15.00 | Seminar: Menighetslederdagen (forts)

Påmeldingen gjøres i Checkin innen 9 februar