FOR DITT LOKALLAG

Her finner du informasjon om hvordan du kan administrere ditt lokallag. Det finnes også diverse ledertreningstilbud og andre gode tilbud for ditt lokallag. Les mer om dette under Ung Baptist sin ledertrening og ressurser.

LOKALLAGSPORTALEN

FRISTER

1. APRIL

Innsending av medlemslister

31. MAI

Innsending av regnskap

INNEN 1. SEPT

Søke om prosjektstøtte

Medlemsregistrering

Alle lokallag skal registrere sine medlemmer hos Ung Baptist.

Alle som registrerer seg innen fristen (1. april) får utbetalt kr. 200,- per medlem og 1000,- per godkjente lokallag. I tillegg kan man søke om prosjektstøtte innen 1. september. Hvis du ikke har innlogging til lokallagsportalen, eller skal opprette et nytt lokallag, kan du ta kontakt.

Videon viser en enkel veiledning for hvordan du kan registrere medlemmer i lokallagsportalen. (NB! Gjeldene år er nå 2017). Vi har også laget en lysbildeveiledning.

  • Må ha vedtekter. Ung baptist sine Standardvedtekter kan lastes ned.
  • Må har årsmøte hvert eller annenhvert år hvor det velges leder og kasserer.
  • Må lokalt ta inn minimum 50 kr i medlemskontigent hvert år.
  • Må må ha minimum 5 medlemmer under 26 år.
  • Må levere regnskapstall på hva mottatt støtte er brukt til.

Regnskap

Alle lokallag som har mottat frifondstøtte fra Ung Baptist må levere regnskap innen 31. mai påfølgende år

Du behøver ikke å sende inn kvitteringer til oss, men det er viktig at du tar vare på dem. Vi foreslår at du lager en perm til ditt lokallag hvor du tar vare på alle dine kvitteringer. Selve regnskapet fører du i en bok eller f.eks. et excel ark.

REISEREGNING

  1. Fyll ut reiseregningsskjema som PDF eller XLS
  2. Send inn sammen med kvitteringer/billetter til Ung Baptist

Projekstøtte

Alle lokallag som har levert regnskap for foregående år kan søke om prosjektstøtte for inneværende år. Man kan også søke om prosjektstøtte for nyoppstarting av lokallag.

Du kan søke om prosjektstøtte for oppstart av nytt lokallag, ledertrening, integreringstiltak og flerkulturelle arrangement, m.m. Lokallaget er pliktig til å innrapportere hva midlene er brukt til innen 31. mai påfølgende år. Midler som ikke blir innrapport må tilbakebetales til Ung Baptist.

ÅRSHJUL

Faste arrangement og tidsfrister for Ung baptist

Kontakter

Siri Dufset Fjeldberg
Administrativ leder
401 69 434
siri@ungbaptist.no

Trenger hjelp? Send oss en melding!

Lokallag