FOR DITT LOKALLAG

Her finner du informasjon om hvordan du kan administrere ditt lokallag. Det finnes også diverse ledertreningstilbud og andre gode tilbud for ditt lokallag. Les mer om dette under Ung Baptist sin ledertrening og ressurser.

LOKALLAGSPORTALEN

FRISTER

1. FEBRUAR (Utsatt til 1. MARS 2020)

Innsending av årsrapport inkl medlemsliste

31. MAI

Innsending av regnskap

INNEN 1. APRIL

Søke om prosjektstøtte

Medlemsregistrering og årsrapport

Alle lokallag skal registrere sine medlemmer i Ung baptist sitt medlemsregister.

Frifond grunnstøtte gis til alle lokallag med godkjent registrering (Frist for registrering er 1. februar). Du registerer lokallaget ditt i medlemsregisteret. For å være godkjent kreves det at lokallaget har min 5 medlemmer under 26 år, har valgt eget styre bestående av minimum styreleder og kasserer og har selvstendig økonomi. Lokallaget mottar kr 3000,- i støtte og et variabelt beløp pr medlem avhengig av hvor mye midler vi får tildelt. For øyeblikket er beløpet pr medlem ca kr 200,-.

  • Må ha vedtekter. Ung baptist sine Standardvedtekter kan lastes ned.
  • Må har årsmøte hvert eller annenhvert år hvor det velges leder og kasserer.
  • Må lokalt ta inn minimum 50 kr i medlemskontigent hvert år.
  • Må må ha minimum 5 medlemmer under 26 år.
  • Må levere regnskapstall på hva mottatt støtte er brukt til.
Standardvedtekter

Regnskap

Alle lokallag som har mottat frifondstøtte fra Ung Baptist må levere regnskap innen 31. mai påfølgende år

Du behøver ikke å sende inn kvitteringer til oss, men det er viktig at du tar vare på dem. Vi foreslår at du lager en perm til ditt lokallag hvor du tar vare på alle dine kvitteringer. Selve regnskapet fører du i en bok eller f.eks. et excel ark.

REISEREGNING

  1. Fyll ut reiseregningsskjema som PDF eller XLS
  2. Send inn sammen med kvitteringer/billetter til Ung Baptist

Etableringsstøtte/prosjektstøtte

Etableringsstøtte er for lokallag som er nye og som ikke har registrert medlemmer for foregående år. Skal du starte et nytt lokallag kan du sende en søknad. Søknadene behandles løpende fra 1. januar til 1. september. Etableringsstøtten er på kr 5000,- pr lokallag. SØK ETABLERINGSSTØTTE

Prosjektstøtte er øremerkede midler til spesielle prosjekter. Styret i Ung baptist bestemmer hvert år hva støtten skal gå til. I 2020 går pengene til utadrettede tiltak i lokalsamfunnet og til konfirmantarbeid. Utadrettede tiltak kan f. eks være gatefest, informasjonsstand på ulike arrangementer i lokalsamfunnet, leksehjelp eller språkkafe. Her gjelder det å komme opp med gode ideer! For å søke prosjektstøtte må dere være et godkjent lokallag. Husk at pengene ikke kan brukes til innsamling eller i utlandet.

Søknad må sendes inn før 1. april. SØK PROSJEKTSTØTTE

ÅRSHJUL

Faste arrangement og tidsfrister for Ung baptist

Ressurser

Økonomistyring for ditt lokallag
Retningslinjer for Frifond

Kontakter

Siri Dufset Fjeldberg
Administrativ leder
401 69 434
siri@ungbaptist.no

Trenger hjelp? Send oss en melding!

Lokallag