Loading...
Gi Jesus Videre 2017-10-25T11:35:13+00:00

19.–21. januar 2018

Rivermont ungdomssenter, Harstad

Sjekk det på Facebook
Download Poster
Download Flyer

GI JESUS VIDERE

Konferanse for ledere i kristent barne- og ungdomsarbeid

INSPIRASJON . NETTVERK . IDÉER

Checkin.no

Kjære leder for barn, tweens eller ungdom. Det er med stor glede vi inviterer deg til «Gi Jesus videre». Denne helga kan du:

MED VENNLIG HILSEN

May-Britt Lund, Den norske kirke, Harstad
Hege Merethe Arntsen, Nord-norsk baptistungdom
Ingrid Lindberg, Narvik misjonskirke
Merete Forsdahl, Frimisjonen, Misjonskirken Norge, Tromsø

Elin Slotten, Betania Fauske
Ruth Myrrh, Harstad baptistmenighet
Acta – barn og unge i Normisjon, region Nord

Vi representerer ulike organisasjoner og kirkesamfunn og hører til forskjellige steder i Nord-Norge. Vi tror denne konferansen kan ha stor verdi for alle i vår landsdel som er engasjert i arbeid for barn, tweens og ungdom – både lokalt og på leir. Sammen vil vi «Gi Jesus videre».

TALERE

Vi har invitert Frode Hansen, Hilde Heitmann, Martin Morfjord, Pål Sverre Aasen og Linda Andernach Johannesen til å undervise. De har stor kompetanse, formidler levende og elsker både Jesus og barn og ungdom. Derfor er de vel verdt å lytte til. Samtidig kommer de for å høre på deg og dine erfaringer. Vi tror at en ny giv for kristent barne-, tweens-  og ungdomsarbeid blir født i møtene og samtalene under konferansen.

Frode Hansen

Frode er pastor i Bykirka i Bodø. Han kjenner nordnorsk kristenliv godt, brenner for menighetsbygging og har hjerte for den neste generasjonen. Frode er utdannet lærer og har inntil nylig jobbet som det ved siden av pastorgjerningen. På konferansen vil Frode bidra med forkynnelse på fellessamlinger.

Hilde Heitmann

Hilde bor i Sandefjord hvor hun er trosopplærer i Sandar menighet og aktiv i barnearbeidet i Norkirken (Normisjon). Hun har hatt idéen til og vært med på å utvikle Tidslinjen (tidslinjen.no) og reiser også rundt som forteller og foredragsholder. Hennes seminar inneholder temaer som:

 • Tidslinjen. Hva og hvorfor? Voksne som står inne for det de forteller
 • Bibelfortelling og fortellerteknikker. Fortellingen i Bibelen og min fortelling
 • Hva skjer etter fortellingen? Koble bibelfortellingen sammen med barnas liv

Martin Morfjord

Martin er ungdomspastor i Farsund misjonskirke, i tillegg til sin daglige jobb i det kristen-baserte konsulentfirmaet, Xpand. Han har 20 års erfaring med tweens- og ungdomsarbeid i Norge og Danmark i ulike kirkesamfunn og har oversatt og utviklet undervisningsmateriell til disse målgruppene. Martin er kjent for sin kreative tilnærming og evne til å preke evangeliet inn i populærkulturen. Seminaret tar blant annet opp følgende spørsmål:

 • Hvordan starte tweens-arbeid fra scratch?
 • Hvordan kommunisere med tweens?
 • Små tweens-grupper – hvordan gjør vi?

Pål Sverre Aasen

Pål Sverre bor i Lofoten og er pastor i Betel Lofoten. Han har bodd over 10 år i Nord-Norge og kjenner derfor landsdelen godt. Pål Sverre har hatt hovedansvar for ungdomsarbeid i 8 av disse årene, har startet en ungdomsfestival som har samlet ungdommer fra hele landsdelen og har ellers mye god erfaring om hvordan man starter og driver et ungdomsarbeid. Pål Sverres seminar inneholder temaer som:

 • Et inkluderende ungdomsmiljø
 • Disippelgjøring i praksis – å investere i ungdommer over tid
 • Vi bygger menighet – overganger i ungdomsalderen og flergenerasjonsmenighet

Linda Andernach Johannesen

Linda har gjennom mange år jobbet med å styrke hjem-kirke-samarbeidet i sin menighet, Skien misjonskirke. For tiden skriver hun bok om dette og er ansatt i Misjonskirken UNG som Levende tro-konsulent. Linda har lang erfaring i å hjelpe menigheter med å utvikle trosopplæringsplaner som tar hjemmets rolle i barn og ungdoms liv på alvor, ved å utruste hjemmets voksne. Hennes seminar inneholder temaer som:

 • «Hvis du virkelig vil lykkes i barne- og ungdomsarbeidet, må du spille på lag med hjemmet!»
 • Hjem+kirke=sant. Praktiske erfaringer.
 • Workshop: hvordan spille på lag med hjemmet i vår menighet?

PROGRAM

Barn / Tweens / Ungdom / Hjem

Fredag . 19

18.00 Registrering og innkvartering

20.00 Kveldsmat

21.00 Åpningsmøte

22.00 Bli kjent med Hilde Heitmann og hverandre

Bli kjent med Martin Morfjord og hverandre

Bli kjent med Pål Sverre Aasen og hverandre

Bli kjent med Linda Andernach Johannesen og hverandre

22.30 Slutt

Lørdag . 20

08.00 Frokost

09.00 Morgenoppmuntring (15 min.)

10.00 Seminar (inkludert kaffe, kaker, pauser)

Gi Jesus videre til barn, med Hilde Heitmann

Gi Jesus videre til tweens, med Martin Morfjord

Gi Jesus videre til ungdom, med Pål Sverre Aasen

Gi Jesus videre sammen med hjemmet, med Linda Andernach Johannesen

13.00 Lunsj

15.00 Seminar (inkludert kaffe, kaker, pauser)

Gi Jesus videre til barn, med Hilde Heitmann

Gi Jesus videre til tweens, med Martin Morfjord

Gi Jesus videre til ungdom, med Pål Sverre Aasen

Gi Jesus videre sammen med hjemmet, med Linda Andernach Johannesen

18.00 Middag

20.00 Panelsamtale

22.00 Slutt

Søndag . 21

08.00 Frokost

09.00 Morgenoppmuntring (15 min.)

10.00  Historier fra Nord-Norge – erfaringsdeling og speedlearning

12.00 Utsendelse

13.00 Enkel middag

OVERNATTING

Rivermont ungdomssenter er et leirsted og har enkel standard. Overnatting på firesengsrom, som er utstyrt med dyner, puter og sengetøy. Felles dusj- og toalettanlegg. Det tilbys i utgangspunktet ikke overnatting i enkelt- eller dobbeltrom.

BUSSTRANSPORT

Buss mellom Harstad sentrum og Rivermont ungdomssenter fredag og søndag koordineres med hurtigbåten fra Tromsø.

PRIS FOR KONFERANSEN

Hele konferansen: kr 1000

Prisen inkluderer kost og losji på Rivermont ungdomssenter, samt møter og seminarer og busstransport t/r Harstad.

Lørdag: kr 700

Prisen inkluderer lunsj og middag, samt møter og seminarer.

Deltakere som ikke benytter seg av overnatting på Rivermont, betaler samme pris. Samme pris gjelder også om det ikke er flere sengeplasser igjen. Det lønner seg med tidlig påmelding.

Støtteordninger

Menigheter og lokallag i barne- og ungdomsorganisasjoner anbefales å støtte sine deltakere. Lokallag i nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner vil ofte ha mulighet til å søke Frifond-midler til støtte for ledertrening.

PÅMELDING

Påmeldingen lukkes 7. januar. Ved sen påmelding øker risikoen for å ikke få overnattingsplass.

Checkin.no