Loading Events
This event has passed.

Lørdag: Truls Åkerlund underviser om hvordan vi som kirke kan forholde oss til kulturen vi lever i. Det handler om å være sendt for å delta i Guds misjon. Truls underviser ved Høyskolen for ledelse og teologi og planter en ny menighet, Salt Skien.

Søndag: Kjersti Westre Fremmegård underviser om troshistorie og hvordan vi kan skrive vår egen. Kjersti har har vært daglig leder i Ung baptist og jobber nå i Oppegård kommune.