Velkommen til årsmøte 2021!

Lørdag 6. mars | Kl. 11-14

Påmelding til digitalt årsmøte innen 4. mars

Både de som skal se på, og de som skal representere må melde seg på. Kun én representant fra ditt lokallag har tale og stemmerett. Hvem som har denne retten, må være avklart lokalt på forhånd.

Registrering av oppmøtte stemmeberettige, navigering i saksliste, be om innlegg eller kommentarer, avstemning/votering

via Goplenum app/nettside

(Påmeldte vil få tilstendt innlogginsinfo via sms)

Hjelp til Goplenum

Livestreaming med møteleder og slides vil vises

via Zoom

Last ned zoom her
Gå til årsmøte via Zoom videolink (kommer)

Sakspapirer