Ung baptist avlyser sommerleirene

Ikke mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte. Av