BLK-Tidsplan 2018-01-10T19:38:42+00:00
Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Noen høydepunkter på programmet i 2018

  • Besøk av Andrea og Walter Klimt fra Østerrike. De er pionerer for og ledere av Project Vienna som er en menighetsplante som på noen år har vokst til en flerkulturell menighet. De har en tydelig tjeneste i utrustning av kristne og i sosialt engasjement
  • Vi har et tydelig bibel og bønn fokus med Jorunn Singstad Djupvik fra Bibelleseringen og Bjørn Olav Hansen
  • Fredrik Krunenes lærer oss mer om Ung kloster og om rytme i kristenlivet.
  • I møtet lørdag kveld taler Inger Lise Salvesen fra Ålgård.
  • Søndag vil vi bli sendt ut til tjeneste med forkynnelse fra styrelederne våre Shalome Croos og Magnar Mæland
  • Lederprogrammet Basic har egne samlinger
  • Ung baptist har årsmøte
  • Pastordager onsdag 7.-fredag 9. Hovedforedragene der er ved Andrea og Walter Klimt
  • Temadag om menighetsledelse fredag 9. Vi håper mange menighetsledere kommer i tillegg til pastorene som allerede er på plass
  • Godt fellesskap med mange andre baptistledere. I år er målsettingen å bli 310 totalt
16.00 | Mingling
18.00 | Middag
19:30 | Kveldsmøte
07.30-08.30 | Frokost
08.30-10.30 | Årsmøte Ung baptist 08.30-09.15 | Bønn og lovsang
09.30-10.45 | Seminar:

11.00-12.15 | Felles Seminar 1:

12.30-14.00 | Lunsj
14.00-15.00 | Parallele seminar 1

15.00-15.30 | Pause
15.30-16.30 | Parallele seminar 2

16.30-17.00 | Pause
17.00-18.00 | Parallele seminar 3

18.00-19.30 | Middag
19.30 | Kveldsmøte
07.30-09.00 | Frokost
09.00-10.30 | Fellesseminar 2: Multikulturelle fellesskap

09.00-10.30 | Basic 3
10.30-11.00 | Pause med frukt
11.00-12.00 | Fellesseminar 3: Innkluderende fellesskap
12.00-12.15 | Pause
12.15-13.30 | Felles avslutning
13.30 | Lunsj