PROGRAM

Høydepunkter på programmet i 2019

Hovedtalere:

Mikael Hallenius er teolog og lærer i kirke – og misjonsstudier ved Örebro Teologiska Högskola og pastor i Mötesplatsen i Örebro.

Mikael har besøkt oss tidligere og vi er glade for at han kommer tilbake og vil utruste oss mer med sin kunnskap. 

Sven-Joonatan Siibak er nyvalgt generalsekretær i Baptistsamfunnet i Estland, i tillegg til at han leder barne- og ungdomsorganisasjonen deres. Han har vært med og plantet menigheten 3D og brenner for å se unge mennesker tjene Gud.

Lovsang

Simen Andersen m/band vil lede oss i lovsang gjennom hele helgen.

Simen studerer musikk og leder lovsang regelmessig i Home Church og på mange av Ung Baptist sine leire.

16.00 | Mingling
18.00|Middag
19:30 |Møte med lovsang og tale av Mikael Hallenius
21.30 | Tracksamlinger
07.30-08.30 | Frokost
08.30-10.30 | Årsmøte Ung baptist 08.30-09.15 | Bønn og lovsang
09.30-10.45 | Seminar:

11.00-12.15 | Fellesseminar 1:

12.30-14.00 | Lunsj
14.00-15.00 | Parallelleseminar 1

15.00-15.30 | Pause
15.30-16.30 | Parallelleseminar 2

16.30-17.00 | Pause
17.00-18.00 | Parallelleseminar 3

18.00-19.30 | Middag
19.30 | Kveldsmøte
Kveldskafe i Baptistkirken
07.30-09.00 | Frokost
09.00-10.30 | Fellesseminar 2:

09.00-10.30 | Basic 3
10.30-11.00 | Pause med fruktservering
11.00-12.30 | Fellesseminar 3:
12.30 | Lovsang, bønn, nattverd og utsendelse
13.30 | Lunsj