BLK-Taler 2017-12-14T16:24:28+00:00
Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Talere

2017-12-09T19:51:49+00:00

Vigdis Skau Gjervoldstad

Skrev/utga  i 2015/16 sammen med to andre pinsebevegelsens første trosopplæringsplan Jesus hele livet, inspirert av tankegangen fra Orange-tankegangen, Atlanta. Holder stadig kurs/seminarer om Jesus hele livet og tro i hjemmet.

2017-12-09T18:40:27+00:00

Simen Andersen

Har vært med i Ungdom i Oppdrag, oppstarten av Pursuit of Water og studerer nå teologi og ledelse ved HLT.

2017-12-09T18:23:13+00:00

Knut Idland

Har jobbet (ulike roller og ansvar) i blant annet Sarons dal, Ny Generasjon og Betel Hommersåk (+ sivilarbeider i Lillehammer baptistmenighet.