BLK-Om BLK18 2017-12-14T16:00:48+00:00
Om lederkonferansen
Pastordagene / Menighetlederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og pris
Om Lederkonferansen
Pastordagene / Menighetslederdagen
Program
Talere
Seminarer
Kontakt og Pris

Skapt til fellesskap er tema på lederkonferansen.
Det handler om at vi er skapt til et fellesskap med Gud. Han har skapt oss, og han har også ofret sin sønn for at vi skal kunne ha fellesskap med han.
Det handler om at vi er skapt til fellesskap med hverandre. Vi er hverandres kroppsdeler, vi er grener på det samme treet, Bibelen bruker mange bilder på at vi er et fellesskap.
Det handler om at vi alle er en del av et lokalt og globalt fellesskap. Vår menighet, våre liv er der de er av en grunn, og som en del av et lokalsamfunn. Vi er også en del av et globalt fellesskap, og det fellesskapet vi er skapt til er for å være med å forvandle det lokale og globale fellesskapet.

Baptistene i Norge

Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse. Denne konferansen arrangeres også sammen med Ung baptist som organiserer alt barne- og ungdomsarbeid i menighetene, og baptistkvinnene som organiserer kvinnearbeidet.

Arrangørene

Det Norske Baptistsamfunn

Baptistkvinnene i Norge

Ung baptist