Velkommen til digitalt årsmøte 2022!

Lørdag 12. mars | Kl. 11-14:00

Påmelding for stemmeberettigede
Lokallag som ikke har levert årsrapport og medlemslister for 2021 har ikke stemmerett, men kan få talerett om årsmøtet godkjenner dette.

Hvert lokallag kan ha én person med stemmerett pr. 50 medlemmer. Hvem som har stemmerett må være avklart lokalt og registreres i forkant av årsmøtet ved påmelding innen 10. mars kl 24.

Digitale verktøy for deltakelse

Stemmeappen er nå aktiv og man kan logge seg inn. Vi åpner for å teste utstyret kl 10:30-10:50 før årsmøtet.

Gå til Zoom rommet!
Trykk eller scann for å gå til arrangement på Eventee

Sakspapirer