Velkommen til årsmøte lørdag 6. mars 2021! I år blir årsmøtet avholdt digitalt. Hvis du har forslag til saker må de sendes til Ung baptist innen 15. desember. Årsmøtepapirer og eksakte klokkeslett kommer i god tid før møtet.