ARRANGØRER

Baptistene i Norge

Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse. Denne konferansen arrangeres også sammen med Ung baptist som organiserer alt barne- og ungdomsarbeid i menighetene, og baptistkvinnene som organiserer kvinnearbeidet.

Arrangørene

Det Norske Baptistsamfunn

Baptistkvinnene i Norge

Ung baptist