Nå er det tid for å levere medlemslister og rapport for året 2020. Siden det har vært et annerledes år vet vi at noen lokallag har hatt lite aktivitet og kanskje færre medlemmer enn vanlig.

Det er bestemt at korona i minst mulig grad skal gå ut over støtten til lokallag. Når vi ser hvordan situasjonen er etter rapporteringen, vil styret bestemme en ordning hvor vi gjør et unntak dette året og justerer fordelingen av frifond så det skal være best mulig for alle lokallag uansett hvor hardt rammet man har vært av pandemien. Derfor er det viktig at alle uansett leverer årsrapport og medlemslister som vanlig. Også om man ikke har like mange medlemmer, ligger under grensen på 5 betalende medlemmer eller ikke rakk å starte aktivitene før landet ble stengt ned i mars.

[Gå til registrering her]

Har du spørsmål så ta [kontakt]
Oppgi navn på lokallag og menighet samt telefonnummer vi kan nå dere på, så tar vi kontakt.☎️